UE Guvernul Romaniei CNADNR Instrumente Structurale
TRANS
Construcția Autostrăzii Arad - Timișoara (inclusiv varianta de ocolire Arad)
Autostrada Arad-Timișoara
varianta de ocolire Arad

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/clients/client2/web21/web/header.php on line 53

Știri

august 2013
Autostrada Arad-Timișoara - Ziua de Vest
Citește mai mult
august 2013
Autostrada Arad-Timișoara - Renașterea Bănățeană
Citește mai mult

Contor Trafic (Nr. Afișari)

Azi:  27   Total:  4200
 • Pentru mai multe detalii
  despre Programul TRANS,
  accesaţi www.ampost.ro.
 • Pentru informaţii detaliate
  despre celelalte programe
  cofinanţate de Uniunea
  Europeană, vă invităm să
  vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
 • Comisia Europeană ec.europa.eu
 • Compania Națională de
  Autostrăzi și Drumuri
  Naționale din România - www.cnadnr.ro
 • Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - www.mt.ro

Date Generale

În data de 09.12.2010 a fost semnat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial -Transport 2007-2013 și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, în calitate de Beneficiar, Contractul de Finanțare pentru proiectul din cadrul Programului Operațional Sectorial - Transport 2007-2013 "Construcția Autostrăzii Arad -Timișoara (inclusiv varianta de ocolire Arad)", cod Proiect: POST/2010/1/1/003.

Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial - Transport, Axa Prioritara 1 "Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabii de transport și integrării acestuia în refelele de transport ale UE" domeniul major de intervenție 1.1 "Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7", pentru implementarea Proiectului Nr. POST/2010/1/1/003 intitulat: "Constructia autostrăzii Arad - Timișoara (inclusiv varianta de ocolire Arad)".

Descriere si obiectivele proiectului

Prezentul proiect de construcție constă în proiectarea, supervizarea și construcția a 44,50 km de autostradă (2X2) între între municipiile Arad și Timișoara, din care 12.25 km - varianta de ocolire a municipiului Arad și 32.25 km - tronsonul de autostradă Arad - Timișoara.

Prin realizarea proiectului se urmărește atingerea următoarelor obiective:

- Asigurarea unei căi de comunicație moderne între cele 2 municipii: Arad și Timișoara și creșterea capacității de trafic, în principal prin devierea traficului de tranzit către o autostradă (2x2) de la drumul național existent (1x1)
- Reducerea numărului de accidente prin crearea unui sistem de transport rutier mai sigur comparativ cu situația infrastructurii rutiere existențe care asigură legătura între Arad și Timișoara (drumul național 69)
- Reducerea timpului de deplasare între cele 2 localități, prin crearea unui sistem care permite o creștere a vitezei medii de deplasare de la 78 km / oră la 120 km / oră
- Reducerea impactului asupra mediului, în special prin reducerea poluării în localitățile care sunt în prezent traversate de infrastructura rutieră existentă.

Prin atingerea acestor obiective, proiectul va contribui la atingerea obiectivului global al POS Transport, respectiv promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul în condiții de siguranță, rapiditate și eficientă, pentru persoane și mărfuri la standarde europene.

Calendarul estimativ al activităților din cadrul proiectului

Activitatea2 Data de început Data de sfârșit
Studiul de fezabilitate, din care: 13.04.2006 09.01.2007
Analiza cost-beneficiu 17.09.2007 27.09.2009
Evaluarea impactului asupra mediului 13.04.2006 04.08.2009
Proiect tehnic Arad Timișoara 10.01.2007 03.03.2009
Arad Bypass* 24.04.2009 26.12.2010
Elaborare documentație de cadastru și achiziția de teren 05/2008 10/2011**
Supervizare și proiectare 13.04.2006 27.12.2013
Lucrari de Construcție**** Arad Timișoara 26.01.2009 26.11.2011
Arad Bypass 24.04.2009 24.11.2011
Perioada de Garanție Arad Timisoara 26.11.2011 25.11.2013
Arad Bypass 24.11.2011 25.11.2013
Exploatare 11/2011
Durata totală a proiectului (in luni) 58 ***

* Termen estimativ ce diferă de Anexa XXI datorită prelungirii proiectului tehnic pentru sectorul Arad By-pass

** Elaborarea documentației de cadastru și achiziția de terenuri este estimată a se finaliza în luna octombrie 2011 datorită unor probleme privind finalizarea achiziției de terenuri aferente Variantei de Ocolire a Municipiului Arad" - teren proprietate publică a statului aflat în administrarea directă a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu - Sisesti" - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Pentru Creșterea Bovinelor Arad). Ca urmare a solicitării Ministerului Justiției din data de 28 iunie 2010 de refacere a proiectului de act noxmativ, a fost demarat procesul privind obținerea noilor acorduri, iar în prezent proiectul este retransmis pe circuitul de avizare,

*** Nu include perioada de elaborare SF, PT. DL și achizițiile de teren

**** Termene prelungite la solicitarea CNADNR SA.

Indicatorii proiectului

INDICATORI* Cod SMIS Categoria Valoare la
inceputul
perioadei de implementare
Valoare la
sfârșitul
perioadei de
implementare
Descriere Cod
Rezultate imediate3          
Lungime de drum nou construit TNE-T 501 Autostrazi 500 0 44,5 km
Poduri și pasaje ale autostrăzii n/a n/a n/a 0 20
Pasaje peste autostradă n/a n/a n/a 0 18
Noduri rutiere n/a iva n/a 0 5
Centre de întreținere și servicii n/a n/a n/a 0 2
Rezultate de impact4          

3 Rezultatele imediate decurg mod direct din implementarea proiectului (ex. X km de , X km de cale , X persoane institute etc).

4 Rezultatele de impact decurg din atingerea obiectivelor proiectului (ex. reducerea cu X ore duratei de deplasare din punctul punctual B, reducerea cu X% numărului de , îmbunătățirea capacității administrative etc.)

INDICATORI* Cod SMIS Categoria Valoare la
începutul
perioadei de
implementare
Valoare la
sfârșitul
perioadei de
implementare
Descriere Cod
Reducerea timpilor de parcurs a autovehiculelor* n/a n/a n/a 64 minute 33 minute

* indicatorii menționați pentru perioada de finalizare a proiectului sunt orientativi, deoarece proiectul are o componentă implementată în sistem proiectare - construcție și astfel valorile finale pot varia.

Analiza economică si sociala cost-beneficiu

Indicator Valoare
Rata de actualizare (%) 5.5
Rata rentabilității economice (%) 22.3
Valoarea economică actualizată neta 1,192.25 MEURO
Raportul beneficiu - cost 4.9


Principalele elemente ale analizei financiare

Indicator Fără asistență din fonduri publice Cu asistență din fonduri publice
Rata rentabilității financiare -7.1% -5.5%
Valoarea actuală netă -390.26 mil. EUR -243.43 mil. EUR

Conform ACB realizat de DIWI în 2009

Sectorul de drum Arad - Timișoara nu a fost conceput ca un drum cu taxă, prin urmare nu se generează venituri și nu s-a efectuat o analiză financiară asupra sistemului de taxare și capacitatea de investiție pentru a atrage o finanțare privată.

Detalierea estimativă a cheltuielilor pe categorii

Nr. CATEGORIE DE CHELTUIELI Corespondența    cu    ordinul MT - MEF 28/75/14.01.2008 pt.   cheltuieli   eligibile   din POST Cost total al proiectului
 
 
 
 
 
(A)
Costuri neeligibile
 
 
 
 
 
 
(B)
Costuri eligibile
 
 
 
 
 
 
(C)=(A)-(B)
Corespondenta cu devizul estimativ de cheltuieli / notele de justificare din anexa pentru categoriile de cheltuieli specific (Capitol, punct)
 
 
 
 
 
 
Lei Euro Lei Euro Lei Euro
1 Studii pregătitoare (fezabilitate si design)   0 0 0 0 0 0  
2 Achiziții de terenuri (2.1)Pct.(I) lit.(a) achiziție teren 235.556.352 55.100.901 182.599.199 42.713.263 52.957.153 12.387.638  
 
 
 
 
(2.2) Pct.(1)lit.(a) asistență juridică 1.757.376 411.082 1.757.376 411.082 0 0  
3 Cladiri si construcții (investiția de bază) Pct. (8) lit. (a) 1.094.688.755 256.067.545 566.828.102 132.591.369 527.860.653 123.476.176  
4 Instalații și utilaje   0 0 0 0 0 0  
5 Rezerve   43.328.579 10.135.340 0 0 43.328.579 10.135.340  
6 Ajustarea prețurilor (după caz)   0 0 0 0 0 0  
7 Asistență tehnică   0 0 0 0 0 0  
8 Publicitate Pet. (11) 484.785 113.400     484.785 113.400  
9 Supraveghere în timpul executării lucrărilor de construcții Pet. (5) lit. (b) 43.723.392 10.227.694 43.723.392 10.227.694 0 0  
10 Alte cheltuieii (10.1)Pct. (4) lit. (b) asistență tehnică pentru beneficiar pentru contractarea lucrărilor 0 0 0 0 0 0  
    (10.2) Pct. (12) lit.(b (ii))
obiecte de inventar
0 0 0 0 0 0  
    (10.3) Pct. (12) lit. (a (ii)) echipamente IT 0 0 0 0 0 0  
    (10.4) Pct. (12) lit. (d (ii))
Achizitia de licente software
0 0 0 0 0 0  
    (10.5) Pct (12) lit. (f(ii))
instruirea profesională a personalului
0 0 0 0 0 0  
    (10.6)Pct. (12)lit.(g(ii)) stimularea financiară a personalului 1.026.000 240.000 0 0 1.026.000 240.000 CF Ordin Comun MT-MEF 28/75/2008
    Avize, comisioane 11.823,167 2.765,653 11.823.167 2.765.653      
    Pct. (5) lit. (a) Asistentă tehnică pentru managementul proiectului 2.700.599 631.719 2.700.599 631.719      
11 Subtotal   1.435.089.005 335,693.334 809.431.835 189.340.780 625.657.170 146.352.554  
12 TVA** Cota 19%
(TVA plătit până la 30 iunie 2010)
18.341.366 4.290.378 18.341.366 4.290.378      
 
 
 
 
Cota 24% 251.014.393 58.716.817 251.014.393 58.716.817 0 0  
13 TOTAL   1.704.444.764 398.700.529 1.078.787.594 252.347.975 625.657.170 146.352.554  

(1) Costurile neeligibile cuprind: (i) cheltuielile apărute în afară perioadei de luare în considerare a eligibilității; (ii) cheltuieli neeligibile în temeiul normelor naționale [Articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006], (iii) alte cheltuieii neprezentate pentru cofinanțare. NB: Data de luare în considerare a eligibilității chelluielilor este cea de primire de către Comisie a cererii privind programul operațional sau data de 1 ianuarie 2007, fiind reținută data cea mai recentă dintre acestea.

(2) Rezervele nu pot depăși 10% din costul de investifie total net din care se deduc rezervele. Aceste provizioane pentru cheltuieli neprevăzute pot fi incluse în costurile totale eligibile utilizate pentru calcularea contribuției financiare a fondurilor structură

(3) O ajustare a prejurilor poate fi inclusă, după caz, pentru a acoperi o inflate prevăzută în cazul în care costurile eligibile sunt exprimate în prețuri constant.

(4) Conform HG 759/2007 TVA nu este eligibilă.

(5) Costul total trebuie să includă toate costurile efectuate pentru project, de la cele aferente planilicarii la cele aferente supervizării și trebuie să includă TVA-ul.

Notă: în cazul TVA, valoarea totală poate varia semnificativ datorită faptului că baza de calcul pentru TVA aferentă fiecărei facturi este stabilită conform valorii facturii în EUR de la data emiterii acesteia, dar echivalentă în lei se face la cursul de schimb de la data plătii efective a TVA.

* Urmarea influențelor în implementarea proiectului survenite ulterior elaborării și transmiterii Anexei XXI, sumele pe anumite categorii de cheltuieli s-au realocat cu păstrarea valorii fără TVA a proiectului.

** Ulterior depunerii cererii de finanțare (Anexei XXI) cadrul legislativ intern privind TVA a fost modificat, prin urmare plățile viitoare au calculat un TVA de 24%.

** Echivalența în EUR a fost stabilită la cursul BEC aferent lunii octombrie 2010,1 EUR = 4.2750 lei

Condiții specifice referitoare la proiect

a. Condiții pentru rambursarea cheltuielilor efectuate înainte de semnarea Contractului de finanțare: N/A

b. Condiții pentru rambursarea cheltuielilor declarate în cererea de rambursare finală: N/A

Planul de achiziții

Nr. Crt. Obiectul contractului / acordului - cadru Valoarea
estimată
(in EUR* si lei)
Procedura aplicată Data
începerii
procedurii
Data încheierii procedurii Jurnalul
Oficial al
CE
1 * Asistența juridică în vederea achiziției terenurilor pentru județul Arad 189.934 EUR 670.829 lei Licitație deschisă 21.05.2008 21.08.2008 N/A
1a Act adițional la contractul 1 Asistentă juridică în vederea achiziției terenurilor pentru județul Arad 78.843 EUR 334.682 lei Incredintare directa 09.12.2009 09.12.2009  
1b Asistența juridică în vederea achiziției terenurilor pentru județul Arad 37.362 EUR 156.380 lei Negociere fără
publicarea
unui anunț de
participare
11.05.2010 31.05.2010  
2 ** Asistența juridică în vederea achiziției terenurilor pentru județul Timis 101.502 EUR 358.494 lei Licitație deschisă 21.05.2008 21.08.2008 N/A
2a Act adițional la contractul Asistență juridică în vederea achiziției terenurilor pentru județul Timiș 42.226 EUR 179.247 lei Încredințare directă 09.12.2009 09.12.2009  
2b Asistentă juridică în vederea achiziției terenurilor pentru județul Timiș 13.796 EUR
57.744 lei
Negociere fără
publicarea
unui anunț de
participare
11.05.2010 31.05.2010  
3 ***Proiectare și supervizare Autostrada Arad - Timișoara și variants de ocolire Arad 9.832.667 EUR 34.219.648 lei Licitatie restransa 17.02.2004 28.02.2006 N/A
3a Addendum nr. 2 la contractul de "Proiectare și supervizare Autostrada Arad - Timișoara și varianta de ocolire Arad" 304.382 EUR 1.136.258 lei Încredințare directă 07.11.2008 07.11.2008  
3b Addendum nr. 3 și Addendum nr. 4 la contractul de "Proiectare și supervizare Autostrada Arad - Timișoara și varianta de ocolire Arad" 90.645 EUR 386.646 lei Încredințare directă 01.10.2010 01.10.2010  
4 Construcția Autostrada Arad - Timișoara (FIDIC Roșu)**** 135.438.734 EUR 482.920.350 lei Licitatie restransa 12.07.2007 1 1.12.2008 Nr. 135 din 19.07.2007
5 Proiectare și Construcție varianta de ocolire Arad (FIDIC Galben)***** 120.628.811EUR
428.895.737 lei
Licitație restrânsă 1 8.07.2007 13.03.2009 Nr. 137 din 19.07.2007
6 Asistentă tehnică pentru managementul proiectului 631.719 EUR 2.700.599 lei Licitație deschisă Dec. 2010 Feb. 2011  
7 Asistentă tehnică pentru publicitate 113.400 EUR 484.785 lei Cerere de ofertă Ian. 2011 Feb. 2011  

* Contractul a fost semnat cu Consortiumul Dragomir și Asociații & Consitrans SA, curs BEC din 21 aug. 2008. 1 EUR = 3.5319 lei. Anunț SEAP nr. 52911/21.05.2008. Actul adițional la contractul "Asistenta juridică în vederea achiziției terenurilor pentru județul Arad" semnat cu Consortiumul Dragomir și Asociații & Consitrans SA, curs BEC din 09 dec. 2009, 1 EUR = 4.2449 lei Contractul a fost semnat cu Consortiumul Dragomir și Asociații & Consitrans SA, curs BEC din 31 mai 2010. 1 EUR = 4.1855 lei. Data invitației 500/671/11.05.2010

** Contractul a fost semnat cu SC PROMETER M&G SRI, curs BEC din 21 aug. 2008, 1 EUR = 3.5319 lei. Anunț SEAP nr. 52911/21.05.2008 Actul adițional la contractul a€œAsistenta juridică în vederea achiziției terenurilor pentru județul Timiș" semnat cu SC PROMETER M&G SRL, curs BEC din 09 dec. 2009, 1 EUR = 4.2449 lei Contractul a fost semnat cu SC PROMETER M&G SRL. curs BEC din 31 mai 2010, 1 EUR = 4.1855 lei. Data invitației 500/672/11.05.2010

*** Contractul a fost semnat cu Consultantul JV BCEOM/SCETAUROUTE/EGIS. Valoarea contractului include elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru sectorul Arad - Timișoara - Lugoj (inclusiv variantele de ocolire Arad și Timișoara), elaborarea Proiectului Tehnic și Detaliilor de Execuție pentru sectorul Arad - Timișoara (exclusiv varianta de ocolire Arad), elaborarea Documentației Cadastrale și supervizarea lucrărilor pentru Arad - Timișoara (inclusiv variantă de ocolire Arad), curs BEC din 28 feb. 2006, 1 EUR = 3.4802.

Prin Adendumul 2 (7.11.2008) s-a mărit valoarea contractului cu 304.382 Euro (de la 9.832.667 la 10.137.049 euro fără TVA). curs BEC din 07 nov. 2008. 1 EUR = 3.7330. Prin Addendumul 3 și Addendumul 4 (1.11.2010) s-a mărit valoarea contractului cu 90.645 Euro (de la 10.137.049 la 10.227.694 Euro fără TVA) prin includerea unei poziții suplimentare în echipa de supervizare a unui Coordonator de Sănătate și Siguranță în conformitate cu HG 300/2006, curs BEC din 01 oct. 2010, 1 EUR = 4.2655 lei.

**** Contractul a fost semnat cu JV FCC Construccion / Astaldi. Contractul de execuție lucrări a fost semnat în lei, echivalent la un curs EUR = 3.5656

***** contractul a fost semnat cu JV FCC Construccion / PORR Technobau. Contractul de execuție lucrări a fost semnat în lei, echivalent la un curs EUR = 3.5555 Echivalența în EUR a fost stabilit la cursul BEC aferent lunii octombrie 2010, 1 EUR = 4.2750 lei